VI EKSPANDERER

Vi utvider staben og ønsker Monica Kleivtun velkommen på laget. Hun skal jobbe med prosjektutvikling og salg og er allerede på plass på kontoret i Sirdal.