Velkommen til gards

Soleiknuten Hyttegrend er en del av gårdsbruket Vik på Sinnes hvor odelsjenten Laila Helleberg vokste opp. Området rundt Sinnes er i dag kjent som den best utbygde skidestinasjonen i Stavangerregionen, og bakgrunnen for suksessen kan spores tilbake til den visjonær tannlegen, Johan Forsberg. I 1938 tok han til ordet for å bygge ut veien gjennom Hunnedalen slik at Sirdal med sine gode snøforhold ble lettere tilgjengelig for de folketette områdene på Jæren. Forsberg var visjonær og hadde store vyer for fremtiden. Han hadde planer om fjellstue, høyfjellshotell, hoppbakker, slalåm og utforløyper, taubane, samt område for isbane og til og med egen flyplass. Soleiknuten Hyttegrend er en videreføring av Forsbergs planer for Sirdal på 1930-tallet.

Når vi har valgt navn til hyttemodellene våre, har vi gått tilbake til en del av historien. Navnene er en hyllest til ildsjelene Johan Forsberg og Thorvald Meyer Heiberg som begge har hatt stor betydning for Sirdal.

soleiknuten15_web

Historien om Thorvald Meyer Heiberg

I Sirdalsheiane finner vi en fantastisk historie som overgår de fleste eventyr. Den handler om Thorvald Meyer Heiberg som kjøpte, om ikke halve kongeriket, så kjøpte han ihvertfall nok til å bli landets største private landeier med 1 mill. mål.

Det startet i 1904 da den 28 år gamle riksmannssønnen fra Oslo kom til Lysebotn for å kjøpe Lyseheiane som var lyst ut for salg. Han ville sikre seg jakt og rypeterreng. Historien fortsetter med oppkjøp av heiområder i Ryfylke, Sirdal og Setesdal til han hadde skaffet seg et sammenhengende kjempeområde som skulle tilrettelegges for primitiv luksus jakt. Hele området ble delt inn i passende jaktfelt, og i hvert av disse skulle det bygges minst en hytte. Over 30 hytter ble bygd langt til fjells og Heiberg var i flere år den største arbeidsgiveren i kommunene i området.

Forretningsideén hans gikk ut på å få adelen og den europeiske eliten til å komme på trofèjakt. I årene som kom gikk det hver sensommer karavaner av grever og grevinner, baroner og baronesser, presidenter, tjenere, kokker og guider med kløvhester inn i heien for å drive jakt på første klasse. Heiberg var hele tide opptatt av å forbedre opplegget, og han ville bygge vei inn til hovedbasen ved Roskreppfjorden. Økonomiske problemer stoppet prosjektet, men veien kom et godt stykke inn Everdalen. Tidlig på 1930 tallet fikk han opprettet en fast flyrute fra Oslo til Øyarvatn for fiskere, det var Widerøe som driftet ruten.

Selv om Heiberg lyktes med mye av det han ville, opplevde han store nedturer. Verdenskrigene var en økonomisk katastrofe, og kundene uteble. Når naziregimet under siste krigen presset på og ville kjøpe eiendommen til Heiberg endte det med at han solgte alt i 1943 for 1 million kroner, en krone pr. mål. Det var Quisling personlig som satte navn på denne heien, som den dag i dag heter Njardarheim og forvaltes av Statskog.

Njardarheim1
Njardarheim1-mob